پریسا پورنعمتی

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دکتري تخصصي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزش دانشگاه تهران

رتبه اول دوره كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا (س)

رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاه الزهرا (س)

عضو بنياد ملي نخبگان

کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري

کسب عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه

کارنامه زبان انگليسي FCE 2

کارنامه زبان انگليسي Toefl

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید.

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید.

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید.

سوابق تحصیلی

 • Ph.D. 1995

  دکترا بازاریابی

  دانشگاه استنفورد

 • Ph.D. 1995

  دکترا مدیریت مشاغل

  دانشگاه بوستون

 • Ph.D. 1995

  دکترا نرم افزار کامپیوتر

  دانشگاه تهران

موقعیت شغلی

 • تا کنون2014

  استاد عمومی

  دانشگاه استندفورد

 • 20142005

  استاد فیزیک

  دانشکده مدیریت انستیتوی آندرسون

 • 20142005

  استاد مدیریت سنجش

  دانشگاه تهران

 • 20142005

  استاد تجارت الکترونیک

  دانشگاه شهید بهشتی

انتشارات جدید

شروعی جدید و نگاهی نو به فعالیتیهای اقتصادی

Journal Paper
Da-Gang WANG, Ying MA
Journal of Consumer Psychology, Volume 22, Issue 2, April 2012, Pages 191-194
Publication year: 2015

راه کارهای ماندگاری در بازار کار

Journal Paper
Da-Gang WANG, Ying MA
Journal of Consumer Psychology, Volume 22, Issue 2, April 2012, Pages 191-194
Publication year: 2015

برنده جوایز برتر بین المللی

 • 2015
  توسعه و فروش در ایران
  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید.
 • 2015
  موفقیت بیشتر فروش بیشتر
  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید.
 • 2015
  ماندگاری در بازار کسب و کار
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed egestas dapibus lectus non dignissim. Pellentesque auctor ornare urna, volutpat condimentum quam porttitor at. Vestibulum tincidunt diam in eros aliquam luctus. Donec sagittis a purus a porttitor. Sed non feugiat enim. Donec eget metus erat. Vivamus sed consequat orci. Aenean commodo lectus sed purus auctor ullamcorper.
 • 2015
  بازدهی بالا فعالیت مفید
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed egestas dapibus lectus non dignissim. Pellentesque auctor ornare urna, volutpat condimentum quam porttitor at. Vestibulum tincidunt diam in eros aliquam luctus. Donec sagittis a purus a porttitor. Sed non feugiat enim. Donec eget metus erat. Vivamus sed consequat orci. Aenean commodo lectus sed purus auctor ullamcorper.
 • 2015
  بیشتر و سریعتر بفروشید
  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید .
 • 2015
  بازاریابی دیجیتالی
  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد با توجه به این موضوع بهتر میباشد که شما متنها و یا منوهای پیشفرض را حذف و مطالب خود را جایگزین این نوع متون نمایید.